L- 

Akrylater i luft

Info
Ackrediterad:   
Remiss: TLV2.7 
Svarsfrekvens: Svarstid 10 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Provtages i Tenaxrör.

Provhantering, förvaring och transport

Färdigtagna prover förvaras väl tillslutna i frys.

Remiss kan skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar trimetylolpropantriakrylyat (TMPTA), dipropylenglykoldiakrylat (DPGDA), 1,6-hexandioldiakrylat (HDDA), trietylenglykoldimetakrylat (TGDA), och tripropylenglykoldiakrylat (TGPDA).

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-10-26 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se