Neuroborrelia IgM och IgG Serologi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/ Virologi 
Svarsfrekvens:


Utförs minst 3 gånger per vecka. Svaras som regel ut analysdagen. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Misstanke om neuroborrelios.

Provtagning

OBS Likvorprov och samtidigt taget blodprov.
Likvorrör och blodrör hålls tillsammans med ett gummiband och skickas in på en remiss. Skriv på remissen att båda rören medföljer.


Likvor: Sterilt plaströr med konisk botten, minsta mängd 500 uL. Likvorprov - praktisk handledning

Blod: SST-rör 7 mL, minst 2 mL blod.

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt i avvaktan på transport.

Referensintervall

Index > 0,3 bedöms som Positiv, tydande på intratekal produktion av antikroppar mot borrelia.

Övrig information

För att möjliggöra svarsbedömning skall relevanta uppgifter vara ifyllda i anamnesrutan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se