Neuroborrelia IgM och IgG Serologi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/ Virologi 
Svarsfrekvens:


Utförs minst 3 gånger per vecka. Svaras som regel ut analysdagen. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om neuroborrelios.

Provtagning

Likvor- och blodprov ska tas samma dag.
Likvor: Sterilt plaströr med konisk botten, minsta mängd 500 uL. Likvorprov - praktisk handledning

Blod: SST-rör, minst 2 mL blod.

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt i avvaktan på transport.

Referensintervall

Index > 0,3 bedöms som Positiv, tydande på intratekal produktion av antikroppar mot borrelia.

Övrig information

För att möjliggöra svarsbedömning skall relevanta uppgifter vara ifyllda i anamnesrutan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se