Pneumokockantigen i likvor Snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:
Dagligen på akutlab Klinisk Kemi.
Svar i Klinisk kemi labdatasystem inom en timme efter ankomst till laboratoriet och i wwLab Klinisk mikrobiologi nästa dag. 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Indikation

Misstanke om bakteriell meningit (antigen i likvor) orsakad av pneumokocker.

Provtagning

Minst 0,5 mL likvor i sterilt likvorrör.

Eftersom pneumokockantigen i likvor kan utföras på rör 1 till Klinisk kemi (se Likvorprov - praktisk handledning),
behövs inget extra rör för analysen men separat remiss Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest ska användas.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Likvorprov kan förvaras i kyl eller rumstemperatur om testet utförs inom 24 timmar efter provtagning.
Provet är hållbart i kyl/frys i 7 dagar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-21/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se