Pneumokockantigen i likvor Snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:Utförs på akutlab, Klinisk Kemi, som akutanalys dygnet runt med svar inom en timme från provets ankomst till laboratoriet.
Positiva svar rings till beställaren. 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Indikation

Misstanke om bakteriell meningit (antigen i likvor) orsakad av pneumokocker.

Provtagning

Minst 0,5 mL likvor i sterilt likvorrör.

Eftersom pneumokockantigen i likvor kan utföras på rör 1 till Klinisk kemi (se Likvorprov - praktisk handledning),
behövs inget extra rör för analysen. Separat remiss Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Likvorprov kan förvaras i kyl eller rumstemperatur om testet utförs inom 24 timmar efter provtagning.
Provet är hållbart i kyl/frys i 7 dagar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-15/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se