Legionella- och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:Utförs på akutlab, Klinisk Kemi, som akutanalys dygnet runt med svar inom en timme från provets ankomst till laboratoriet. Positiva svar rings till beställaren. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Indikation

Snabbtest för pneumokock- och legionellaantigen i urin rekommenderas som diagnostiskt komplement vid svår pneumoni (CRB-65 3-4) och kan övervägas även vid lindrigare pneumoni och/eller behandlingssvikt (1,2).

Provtagning

Urin i sterilt plaströr, fylls till 2/3 med urin. Minsta mängd 3 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur om testet utförs inom 24 timmar efter provtagning. Provet är hållbart i kyl/frys i 7 dagar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-15/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se