Legionella- och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Remiss:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:Utförs på
Klinisk kemi akutlaboratorium som akutanalys dygnet runt. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Indikation

Snabbtest för pneumokock- och Legionellaantigen i urin rekommenderas som diagnostiskt komplement vid svår pneumoni (CRB-65 3-4), och kan övervägas även vid lindrigare pneumoni och/eller behandlingssvikt (1,2).

Provtagning

Urin i sterilt plaströr, fylls till 2/3 med urin. Minsta mängd 3 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.
Transportera prov snarast till laboratoriet.
Urinprovet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur om testet utförs inom 24 timmar efter provtagning.
Provet är hållbart i kyl/frys i 7 dagar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-02-01/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se