Parasiter Malaria/Babesia

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Laboratoriemedicin Bas, Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:Utförs på Laboratoriemedicin Bas akutlaboratorier som akutanalys dygnet runt.
Se även Läs mer. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om Malaria (feber efter vistelse i Malariaendemiskt område) eller babesios.

OBS: Beställs i samråd med infektionsklinik, som oftast engageras för mikroskopi. Se rutin för respektive ort under "Läs mer".
- Malaria snabbtest utförs alltid i kombination med utstryk och färgning.
- Vid uppföljning av känd malaria samt vid babesiafrågeställning utförs inte snabbtest utan endast utstryk och färgning för mikroskopi.

Under 2023 införs Malaria DNA-påvisning med LAMP som ersättning till antigentestet, och endast de som är positiva i LAMP färgas och mikroskoperas.

Provtagning

Venöst blod i EDTA-rör. För att undvika spädningseffekt bör vacuumröret fylls helt.

Ange på remissen geografiskt område i vilket patienten misstänks ha smittats med malaria.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet till laboratoriet så snart som möjligt, helst inom en kvart från provtagning.
Vid behov av förvaring av provet för upprepad snabbtest, förvaras provet kylt i upp till en vecka, eller fryses för längre förvaring.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se