Parasiter Malaria snabbtest

Info
Ackrediterad:   
Remiss:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:


Utförs på Klinisk kemi akutlaboratorier som akutanalys dygnet runt 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om Malaria (feber efter vistelse i Malariaendemiskt område).

OBS: Beställs i samråd med infektionsklinik, och utförs alltid i kombination med mikroskopi av blodutstryk och tjock droppe.

Provtagning

Venöst blod i EDTA-rör.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet snarast till laboratoriet.

Vid behov av förvaring av provet för ny analys, förvaras provet kylt i upp till tre dagar, eller fryses för längre förvaring.

Övrig information

Ange i remissen geografiskt område i vilket patienten misstänks ha smittats med malaria.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se