Parasiter Malaria/Babesia

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:Utförs på Klinisk kemi akutlaboratorier som akutanalys dygnet runt.
Se även Läs mer. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om Malaria (feber efter vistelse i Malariaendemiskt område) eller babesios.

OBS: Beställs i samråd med infektionsklinik, som oftast engageras för mikroskopi. Malaria snabbtest utförs alltid i kombination med utstryk och färgning. Vid uppföljning av känd malaria samt vid babesiafrågeställning utförs inte snabbtest utan endast utstryk och färgning för mikroskopi.

Provtagning

Venöst blod i EDTA-rör. Vacuumröret fylls helt.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet till laboratoriet så snart som möjligt, helst inom en kvart från provtagning.
Vid behov av förvaring av provet för upprepad snabbtest, förvaras provet kylt i upp till en vecka, eller fryses för längre förvaring.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-03-26/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se