Parasiter Malaria/Babesia

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Klinisk kemi Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:Utförs på Klinisk kemi akutlaboratorier som akutanalys dygnet runt.
Se även Läs mer. 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om Malaria (feber efter vistelse i Malariaendemiskt område) eller Babesios.

OBS: Beställs i samråd med infektionsklinik, som oftast engageras för mikroskopi. Malaria snabbtest utförs alltid i kombination med utstryk och färgning. Vid uppföljning av känd malaria samt vid Babesiafrågeställning utförs inte snabbtest utan endast utstryk och färgning för mikroskopi.

Provtagning

Venöst blod i EDTA-rör. Vacuumröret fylls helt.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet till laboratoriet så snart som möjligt, helst inom en kvart från provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-13/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se