Parechovirus

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras måndag-fredag med svar samma dag på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av parechovirus, såsom svår sepsisliknande infektion hos spädbarn, meningit, utslag, feber eller myosit.

Provtagning

Faeces i burk med sked fylls till ¼ med faeces. Burken skickas alltid i ytterhylsa.
Patientinstruktion, faeces i burk utan tillsats

Sekret från svalg eller nasofarynx tas med VCM provtagningsset med flockad pinne. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Biopsier transporteras i 1-2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr.

Likvor tas i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL tas i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin tas i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

EDTA-plasma i EDTA-rör.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se