Cytomegalovirus (CMV) DNA påvisning, kvalitativ

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarstid: Utförs vardagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Misstanke om aktiv CMV infektion.
Diagnostik av kongenital CMV infektion. Se instruktion Diagnostik av kongenital CMV-infektion genom påvisning av CMV DNA på PKU-lapp.

Hos immunkompetenta personer bör i första hand serologi användas vid misstanke om CMV infektion, se Cytomegalovirus (CMV) Serologi (antikroppspåvisning) IgM, IgG.

Provtagning

Svalgsekret tas med VCM provtagningsset med flockad pinne. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Csv (Likvor) tas i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL. Se Likvorprov - praktisk handledning

Glaskroppsvätska tas i sterilt plaströr.
Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin tas i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.

EDTA-plasma tas i EDTA-rör lila kork.

Serum tas i SST-rör gul kork 7 mL.

Faeces tas i burk med sked, burken fylls till ca. ¼ med faeces. Både innerburk och ytterhylsa märks med patientdata.

Patientinstruktion Urinprov
Patientinstruktion Avföringsprov mikrobiologisk analys

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt.

Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se