Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras måndag-lördag på prov som ankommit till laboratoriet innan kl. 08.30.
Under lågsäsong (sommar och tidig höst) utförs analysen 2-3 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Akut gastroenterit.

I panelen ingår analys av:
- Norovirus genogrupp I
- Norovirus genogrupp II
- Sapovirus
- Rotavirus
- Adenovirus typ 40 och 41
- Astrovirus

Metoden är ej ackrediterad för Astrovirus.

Se även anvisning i Analysportalen för respektive virus.

Provtagning

Analysen utförs på faeces. Faecesburk med sked fylls till ¼ med faeces.
OBS! eSwab med rosa kork, som används till bakteriologisk diagnostik, kan INTE användas.

Se även Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Burken ska alltid skickas i en transporthylsa. Både faecesburk och transporthylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-04-26/sj
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se