Luftvägsvirus (influensa, RSV och SARS-CoV-2)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:
Analyseras vardagar samt lör.
Svar ges samma dag eller dagen efter provets ankomst till Klinisk mikrobiologi. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av influensa, RSV eller SARS-CoV-2.

Vid misstanke om fågelinfluensa, se Fågelinfluensa

Analys för SARS-CoV-2 RNA kan beställas separat.
Önskas även påvisning av humant metapneumovirus, ska detta anges i anamnesrutan.

Vid vårdkrävande svår luftvägsinfektion kan även beställning av Luftvägspanel utvidgad vara aktuellt. I det paketet ingår påvisning av RSV, influensa A och B, parainfluensa 1-4, humant metapneumovirus, rhinovirus/enterovirus, adenovirus och coronavirus (typ NL63, 229E, OC43, HKU1 och MERS-CoV), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae (TWAR), Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis. Även subtypning av influensa A ingår. Alla prover undersöks även för SARS-coronavirus-2.

På Laboratoriemedicin bas vid alla akutsjukhus erbjuds RNA-påvisning för Influensa A och B, RSV samt SARS-CoV-2 på Simplexa med en analystid på ca 3 timmar. Undersökningen kan beställas då ett snabbt svar önskas på patienter som är inneliggande eller söker vård på sjukhus för symtom förknippade med influensa eller RSV, se Influensa-virus A och B samt RSV RNA-påvisning (Simplexa) samt SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa). OBS! Dessa analyser beställs på remiss Mikrobiologiska snabbtest.

Översikt diagnostik av luftvägsvirus

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

Prov från nasofarynx och bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Så tar du prov på rätt sätt i svalg och näsa (film)

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronkialsköljvätska (BAL) i sterilt plaströr alternativt i AMBU Broncho Sampler.

Representativt sputumprov (ej salivprov) tas i sputumburk.
Provtagningsinstruktion Sputum

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.
Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Alla luftvägsprover (även för tex odling) som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i transporthylsa (till exempel artikelnummer 3475) innehållande absorbent. Märk både provröret och skyddshylsan med streckkodsetikett med namn och personnummer.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk (artikelnummer 12562), pappkartong (till exempel artikelnummer 26069), vadderat kuvert (till exempel artikelnummer 12094), rörpostpatron eller transportbox beroende på transportsätt.

Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

Övrig information

Analysen är ackrediterad för influensa A & B och RSV.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se