tU- 

VMA/Krea (4-Hydroxy-3-metoxymandelat/Krea, tU-HMM/Krea)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Dygnssamling av urin krävs.
Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L.

Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

10 mL av väl blandad, surgjord dygnsmängd urin hälls upp i ett 10 mL plaströr och lämnas till analys. Dygnsmängden anges. Urinen är hållbar 4 dygn i kyl. Vid längre förvaring/transport fryses 10 mL av den blandade och uppmätta urinen

Referensintervall

0 - 1 år: 0,8 - 20,0 x 10^ -3
1 - 2 år: 0,8 - 17,0 x 10^ -3
2 - 3 år: 0,8 - 8,0 x 10^ -3
3 - 5 år: 0,8 - 6,0 x 10^ -3
5 - 15 år: 0,8 - 5,0 x 10^ -3

Vuxna: 0,8 - 3,2 x 10^ -3

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-27/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se