tU- 

VMA/Krea (4-Hydroxy-3-metoxymandelat/Krea, tU-HMM/Krea)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Urinprov vacuumrör och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare 100 mL Uppsamling av urin 26792
Vacuumrör för urinprov med tillbehör överföringsstrå och uppsamlingsbägare.
Provtagning

Dygnssamling av urin krävs.
Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L.

Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Urinvolymen mäts och anges på remissen.
5 mL av väl blandad, surgjord dygnsmängd urin sugs upp i ett Vakuumrör och lämnas till analys. OBS! Viktigt att fylla röret helt! Dygnsmängden anges. Urinen är hållbar 4 dygn i kyl. Vid längre förvaring/transport fryses 5 mL av den blandade och uppmätta urinen

Referensintervall

0 - 1 år: 0,8 - 20,0 x 10^ -3
1 - 2 år: 0,8 - 17,0 x 10^ -3
2 - 3 år: 0,8 - 8,0 x 10^ -3
3 - 5 år: 0,8 - 6,0 x 10^ -3
5 - 15 år: 0,8 - 5,0 x 10^ -3

Vuxna: 0,8 - 3,2 x 10^ -3

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-27/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se