Trombelastometri (ROTEM delta)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Lu/Ma:Allmän, Hbg: Rutin/akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Venös provtagning:
Citratrör 0,105M (plasma, ljusblå kork). Fylls helt och vänds minst 5 gånger direkt efter provtagning.
Kapillär provtagning ej möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska transporteras direkt till laboratoriet i rumstemperatur. Venöst prov är hållbart i rumstemperatur upp till 4 timmar som helblod. Prover får skickas med rörpost internt inom sjukhusen till laboratorierna Klinisk kemi i Lund, Malmö och Helsingborg.

Referensintervall

Intem
CT (s) 100 - 240
CFT (s) 30 - 110
alphavinkel (º) 70 - 83
A10 (mm) 40 - 66
A20 (mm) 50 - 71
MCF (mm) 50 – 72
ML (%) 0 – 15

Extem
CT (s) 38 - 79
CFT (s) 34 - 159
alphavinkel (º) 63 - 83
A10 (mm) 43 - 65
A20 (mm) 50 - 71
MCF (mm) 50 – 72
ML (%) 0 – 15

Fibtem
CT (s) 43 – 75
A10 (mm) 7 – 23
A20 (mm) 8 - 24
MCF (mm) 9-25

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-04-21/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se