Titrering av antikroppar inom ABO-systemet

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Blodgruppering m m (Best nr 162 03) 
Svarstid: Akut (inom 2 timmar) och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör, Microtainerrör, ACD-rör(gul kork)

Patient Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 6696
Donator Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna 10 ml 2 8,5 ml Lösning A (ACD) 6753
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör
EDTA microtainerrör, fylls med 500 µL.
ACD-rör
Utredning inför eventuell transplantation – prov från donator och recipient
Tag prov till blodgruppering – Se Blodgruppering mm

Märk remiss som följer patientprovet ”Utredning inför eventuell ABO-inkompatibel njurtransplantation” samt ”Titer mot donator: Namn, personnummer”.

Märk remiss som följer donatorprovet ”Utredning inför eventuell ABO-inkompatibel njurtransplantation”. samt ”Donator till patient: Namn, personnummer”

Skicka prov + tillhörande remisser till Transfusionsmedicin, Lund.


Titerbestämningen inför transplantation – prov från donator och recipient
Dessa prover skall tas 2-4 veckor före planerad transplantation.

Tag prov som till blodgruppering – Se Blodgruppering mm. OBS! På donator tas endast 2 x 10 mL ACD.

Märk remiss som följer patientprovet ”Utredning inför ABO-inkompatibel njurtransplantation” samt ”Titer mot donator: Namn, personnummer”.

Märk remiss som följer donatorprovet ”Utredning inför ABO-inkompatibel njurtransplantation” samt ”Donator till patient: Namn, personnummer”.

Skicka prov + tillhörande remisser till Transfusionsmedicin, Lund.


Följande titerbestämningar – prov från donator
Detta prov skall tas 1 vecka före planerad transplantation för beredning av testerytrocyter.

Tag prov som till blodgruppering – Se Blodgruppering mm
OBS! På donator tas 2 x 10 mL ACD.

Märk remiss som följer donatorprovet ”För beredning av testerytrocyter inför ABO-inkompatibel njurtransplantation” samt ”Donator till patient: Namn, personnummer”.

Skicka prov + tillhörande remisser till Transfusionsmedicin, Lund.
Följande titerbestämningar – prov från recipient
Följ fastställt schema – Se www.tpmas.com

Tag prov som till blodgruppering – Se Blodgruppering mm

Märk remissen ”Titer mot donator: Namn, personnummer”.
Ange om provet är taget före eller efter behandling.
Ange önskad tidpunkt för svar.

Skicka prov + tillhörande remisser till Transfusionsmedicin, Lund.


Referens:http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/transplantation

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1).
Provet kan förvaras i rumstemperatur/kyl.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-10-31/cat
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se