Rhinovirus Realtids-PCR

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:







Högsäsong:
måndag, onsdag och fredag på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30 samma dag.
Lågsäsong:
1-2 gånger per vecka. 
Provtagningsmaterial
VCM provtagningsset nasofarynx för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Nasofarynx Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Indikation

Misstanke om infektion viral luftvägsinfektion.

Provtagning

Nasofarynxaspirat taget med sugset i sterilt plaströr.

Nasofarynxsekret taget med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Bronkialsköljvätska i sterilt plaströr.

Se Illustrerad anvisning för provtagning

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i kyla.

Övrig information

Undersökning för rhinovirus utförs endast som del av den utvidgade panelen för luftvägsvirus. Luftvägsvirus - utvidgad

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-14/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se