Syfilis Serologi Wassermanns reaktion (WR)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens: Se Läs mer 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Se "Läs mer"

Provtagning

Minst 2 mL helblod i SST-rör 7 mL. Minsta möjliga provvolym är 200 uL helblod per utförd analys.
Rör med tillsatser kan inte användas.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Vid likvoranalys skall alltid blod tas samtidigt. Likvorrör och blodrör hålls tillsammans med ett gummiband och skickas in på en remiss. Skriv på remissen att båda rören medföljer.
Likvorprov - praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

Förvaring sker bäst vid rumstemperatur. Helblod får absolut inte frysas (observera att helblod måste skyddas från frost under transport) men serum kan frysas. Om tiden innan provet når lab är mycket lång (över en vecka), bör serum avskiljas och sedan förvaras i kyl eller frys.

Likvor förvaras i kyla.

Referensintervall

Metoden är kvantitativ.

Övrig information

Wassermanns reaktion utförs aldrig som enda analys vid frågeställning syfilis. I det fall det önskas att Wassermanns reaktion ska utföras anges ”utökad analys” på remissen.

Metoden är ackrediterad för serum.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se