B- 

Diff (mikroskopi)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän (B-Diff, mikroskopi), Rutin/akut 1+2 (B-Leukocyter) 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 μL.

Alternativt kan utstryk göras vid kapillär direktprovtagning på objektsglas med fasade kanter. EDTA-rör eller mikrotainerrör för bestämning av B-Leukocyter måste då medfölja utstryket.

Provhantering, förvaring och transport

B-Diff:
Blodutstryk skall göras snarast men inom 6 timmar efter provtagning. Prov som transporteras från någon enhet utanför sjukhuset bör åtföljas av två blodutstryk gjorda på objektsglas med fasad kant.

B-Leukocyter:
EDTA-rör är hållbara 24 timmar i rumstemperatur/kyl.
EDTA-mikrotainerrör är hållbara 10 timmar i rumstemperatur/kyl.

Referensintervall

Se B-Diff.

Övrig information

På remiss Allmän skall anamnes samt frågeställning anges.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-08-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se