Legionella odling - Nedre luftvägar

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Odling av kliniskt material utförs endast om Legionella spp har påvisats med PCR. 
Provtagningsmaterial
NaCl Borstprov

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,0 mL 0,9 % NaCl Borstprov med skyddad borste för prov från nedre luftvägar Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Förekomst av Legionella-DNA i kliniskt provmaterial påvisat med PCR-teknik. Odling utförs för isolering av aktuell bakterie för epidemiologisk typning av Legionella pneumophila och för artbestämning vid förekomst av DNA från annan art än Legionella pneumophila.

Provtagning

Sputum: Representativt prov tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Steril sputumburk används.

Skyddad borste: Borsten klipps ner i ett rör med 1 mL 0,9 % NaCl. NaCl-röret beställs från Klinisk mikrobiologi.

Bronksköljvätska: Bronkeoalveolärt lavage (BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl).Sterilt plaströr används.

Sekret: trakea/bronk, tub, pleura samt lungvävnad: Sterilt plaströr används.

Vatten: Se Legionella kontrollodling - vatten

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-01-28/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se