Legionella odling - Nedre luftvägar

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Odling av kliniskt material utförs endast om Legionella spp har påvisats med PCR. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Förekomst av Legionella-DNA i kliniskt provmaterial påvisat med PCR-teknik. Odling utförs för isolering av aktuell bakterie för epidemiologisk typning av Legionella pneumophila och för artbestämning vid förekomst av DNA från annan art än Legionella pneumophila.

Provtagning

Sputum: Representativt prov tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Steril sputumburk används.
Skyddad borste: Borsten klipps ner i ett rör med PYG-buljong.
Bronksköljvätska: Bronkeoalveolärt lavage (BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl).Sterilt plaströr används.
Sekret: trakea/bronk, tub, pleura samt lungvävnad: Sterilt plaströr används.
Vatten: Se Legionella kontrollodling - vatten

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt i avvaktan på transport.

Övrig information

Primärdiagnostik av Legionella spp är DNA-påvisning med PCR-teknik. Då sensitiviteten vid odling är relativt låg, utförs odling endast av prov som visat på förekomst av Legionella-DNA.
Legionella pneumophila-antigen (serotyp 1) kan också påvisas i urin.
Se Legionella och pneumokockantigen i urin - snabbtest

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-08-24/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se