U- 

Sediment Lund (Njurmottagningen)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Urinsediment Lund 
Svarsfrekvens: Akut, vardagar dagtid 
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
Provtagning

För tillfället analyseras inte sediment!
Vid frågor kontakta Njurkonsulten tel: 046-17 11 14.

Om Njurkonsult har godkänt att ni kan skicka in urinsediment måste detta framgå på remissen.

Angående barn uppskattar vi om ni överväger eventuellt Covid-19 innan sediment skickas.
Covid-19 patienter har hematuri, proteinuri och eventuellt virus i urinen och sedimentundersökning kommer inte att ge värdefull information.


Sterilt konformat plaströr fylls med 10 mL färsk urin, mittströmsprov.

Provhantering, förvaring och transport

Ska ej kylförvaras. Prov från barn skickas till barnnefro dagvård 66, de använder barnkirurgens rörpost 412.
Provet skall lämnas på njurmottagningen provtagningsdagen. Prov kan lämnas måndag-torsdag 07.30-15.00, fredag samt dag före afton och dag före röd dag 07.30-12.00.
OBS! Vi har stängt alla helgdagar.

Övrig information

Obs! Ange alltid avsändare/beställare och korrekt Pasis-kod på remissen.

Remiss U-Sediment, Njurmottagningen under Övriga.

Önskas akutsvar kontakta njurkonsult tel. 046-17 11 14, måndag-torsdag 08.00-15.00, fredag 08.00-12.00. Övrig tid kontakta njurjour tel. 046-17 19 82.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-02-01/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Njurmottagningen, SUS
Adress
Njurmottagningen,
SUS
Alwallshuset pl 1, Barngatan 2 A
LUND
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post