Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar,
två ggr/vecka.
Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Både burk och transporthylsa ska märkas med personuppgifter,
provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse (även prov för mikroskopi rekommenderas, se Parasiter mikroskopi, protozoer och maskägg).
-Särskild misstanke om infektion med Entamoeba histolytica, Giardia eller Cryptosporidium
-Smittspårning

Provtagning

Färsk faeces i burk UTAN TILLSATS. Burken fylls till 1/4 med faeces.

Se även Patientinstruktioner, faeces i burk utan tillsats

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för PCR, och kommer att avvisas.

Övrig information

Infektion med Giardia, Entamoeba histolytica och Cryptosporidium är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, och skall smittskyddsanmälas både från laboratoriet och av patientansvarig läkare.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-03-17/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se