Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar,
två ggr/vecka.
Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse (även prov för mikroskopi rekommenderas, se Parasiter mikroskopi, protozoer och maskägg).
-Särskild misstanke om infektion med Entamoeba histolytica, Giardia eller Cryptosporidium
-Smittspårning

Provtagning

Färsk faeces i burk UTAN TILLSATS. Burken fylls till 1/4 med faeces.

Se även Patientinstruktioner, faeces i burk utan tillsats

Önskas flera faecesanalyser krävs ett prov och en remiss för varje enskild faecesanalys. Gäller för alla analyser där faeces är provmaterial på remiss Mikrobiologi och remiss Serologi/Virologi.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för DNA-påvisning, och kommer att avvisas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-04-16/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se