Genomisk array - korionvillibiopsi (prenatal)

Info
Ackrediterad:  
Remiss:  
Svarsfrekvens: Maximalt 16 dagar 
Provtagningsmaterial
Eppendorfrör

Namn Art. Nr
Eppendorfrör x
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Maternell vävnad stör analysen och ska nogsamt avlägsnas. För detta ansvarar provtagaren.

≥20 mg (gärna 40 mg) korionvilli i rör med steril fysiologisk koksaltlösning. För lite material riskerar att fördröja analyssvaret eftersom odling då krävs.

OBS! Provet ska alltid åtföljas av blodprov från BÅDA föräldrarna (5-6 ml i EDTA-rör) med tillhörande remisser Prenataldiagnostik – genomisk array föräldrablod

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse till Klinisk genetik i Lund. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras eller frysas.

OBS! På remissen ska utöver vanlig information även anges: graviditetsvecka och fullständig postadress till patienten.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

Övrig information

PM - Genomisk array (prenatal)

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-04-27 / AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och Biobank
Adress
Klinisk genetik och Biobank
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se