Genomisk array - amnionvätska (prenatal)

Info
Ackrediterad:  
Remiss:  
Svarsfrekvens: Maximalt 16 dagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

18-20 ml amnionvätska (fostervatten) i 2 sterila centrifugrör med konisk botten (9-10 ml i vardera).
Använd remiss "Prenataldiagnostik: genetisk analys"

OBS! Provet ska alltid åtföljas av blodprov från BÅDA föräldrarna (5-6 ml i EDTA-rör) med tillhörande remisser "Prenataldiagnostik – genomisk array, föräldrablod"

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse till Klinisk Genetik i Lund. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras, kylas eller frysas.

På remissen ska utöver den vanliga informationen även anges: graviditetsvecka och fullständig postadress till patienten.

Kontakta Klinisk genetik om prov förväntas anlända sent en fredag (efter kl. 12.00) eller dag före helgdag.

Övrig information

PM - Genomisk array (prenatal)

  Senast uppdaterad/signatur
2017-01-27 / AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik och Biobank
Adress
Klinisk genetik och Biobank
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se