P- 

Faktor IX (enz)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 0,109M (plasma, ljusblå kork) 1,8 mL, 2,7 mL och 4,5 mL. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter. Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20 °C inom 60 minuter från provtagningstiden. Plasman transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas. De frysta proverna skickas förpackade i kolsyreis. Proven analyseras inom 1 timme eller fryses in. Kan förvaras upp till 2 månader vid -20 °C.

Referensintervall

0,71 – 1,58 kIE/L

Koagulationslab i Malmö 2019.

Låga värden ses vid hemofili B
<0,01 kIE/L = svår hemofili B
0,01-0,04 kIE/L = moderat hemofili B
0,05-0,40 kIE/L= mild hemofili B
Barn har låga F IX-värden (30 - 40 % av vuxen värden)

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se