U- 

Albumin/Kreatinin kvot (Alb/Krea kvot)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Provet lämnas som stickprov av morgonurin. Även prov taget under andra tider på dygnet kan lämnas men referensintervallet gäller för stickprov på morgonurin.

Provhantering, förvaring och transport

Hållbarhet: 1 vecka i rumstemperatur, 1 månad i kyl (+ 8° C), 6 månader i frys (- 20° C).

Referensintervall

< 3,0 g/mol kreatinin

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se