S- 

Vortioxetin

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Provet ska tas i 5 mL serumrör (rör kork). Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). Lämplig serumvolym är 1 mL men provet måste innehålla minst 0,5 mL serum annars kan inte analys utföras.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter i 10 minuter vid 2000g.

Provet är hållbart i kyl i 2 dygn och i frys -20°C i 3 månader.

Avskilt serum sänds till laboratoriet. Transport av provet ska ske i kylt eller fryst tillstånd.

Referensintervall

Saknas för tillfället.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se