SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras dagligen, analystider se Läs mer 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
Provpåse/vadderat kuvert

Benämning Användning Art nr
Provpåse UN3373 För transport av enstaka prov 12094
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Vid klinisk misstanke om covid-19 hos patient som uppfyller Smittskydds indikationer för provtagning samt vid smittspårning och provtagning av personal inom Region Skåne.

Aktuella indikationer kan ses på Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras löpande.

För samlad information och rekommendationer i Skåne se även Smittskydd Skånes sida.

På Laboratoriemedicin bas vid alla akutsjukhus (förutom i Lund) erbjuds RNA-påvisning på Simplexa med en analystid på ca 3 timmar. Denna analys kan beställas då ett snabbt svar önskas på patienter som är inneliggande eller söker vård på sjukhus för symtom förknippade med covid-19, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa).
Obs! Denna analys kan inte användas vid provtagning av personal, ej heller vid smittspårning/kontroller/screening.

Provtagning

Vid frågor och rådgivning ring:
konsultläkare virologi 046-173250, knappval 3 (vardagar 8.30-17.00)
reception 046-173250 (mån-fre 8.00-17.00 lör-sön 8.00-13.00)

- Nasofarynxsekret och prov från bakre svalgvägg tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Vid avsaknad av VCM duo kan annan ersättningsprodukt användas, se Provtagning covid-19. Vi rekommenderar att prov tas både från nasofarynx och bakre svalgvägg. Om det inte går att genomföra tar ni prov antingen från nasofarynx eller bakre svalgvägg.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
- Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.
- Representativt sputumprov (ej salivprov) tas i sputumburk.
- Urin tas i sterilt plaströr.
- Faeces tas i faecesburk.
- Serum eller EDTA-plasma

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Alla luftvägsprover som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B, förslagsvis:
1. Packas i skyddshylsa eller grön noaxburk innehållande absorbent.
2. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk, pappkartong, vadderat kuvert eller transportbox.
Använd inte pappers- eller plastpåse.
Eventuellt inskickad noaxburk och pappkartong märks med klinikens namn och ort så att den kan returneras av transport efter analys.

Dessa prover får inte skickas med rörpost.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer Packa provet rätt för Kategori B.

På samtliga remisser tillhörande proverna ska det tydligt framgå att det gäller patient med misstänkt/konfirmerad covid-19. Det är viktigt för att laboratoriet ska kunna ta hand om proverna på ett säkert och effektivt sätt.

För information kring transporter, se Packning och transport av prov covid-19.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-08/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se