SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Analyseras två gånger dagligen måndag-fredag och en gång lördag och söndag med svar samma dag (15-17) eller efterföljande dag (9-11). 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Vid riktad frågeställning rörande covid-19, till exempel vid smittspårning eller i vissa fall provtagning av vårdpersonal.

Vid vårdkrävande akut luftvägsinfektion begär Luftvägsvirus.

Aktuella indikationer kan ses på Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras löpande.

För samlad information och rekommendationer i Skåne se även Smittskydd Skånes sida.

Provtagning

Vid frågor och rådgivning ring:
konsultläkare virologi 046-177291 (alla dagar 8.00-17.00)
reception 046-173250 (mån-fre 8.00-17.00 lör-sön 8.00-13.00)

Vid misstanke om covid-19 ska kontakt tas med närmaste infektionsklinik för provtagning.

- Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.
- Representativt sputumprov (ej salivprov) tas i sputumburk.
- Nasofarynxsekret och svalgsekret tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör)
och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Se Illustrerad anvisning för provtagning nasofarynxsekret och nasofarynxaspirat för viruspåvisning
- Urin tas i sterilt plaströr.
- Faeces tas i faecesburk.
- Serum eller EDTA-plasma

Provhantering, förvaring och transport

Se Rutiner i Region Skåne för hantering av laboratorieprover vid misstänkta eller konfirmerade fall av MERS, covid-19 och SARS, orsakade av MERS-coronavirus, SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) och SARS-coronavirus

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-20/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se