Nya coronavirus (MERS, SARS, 2019-nCoV)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Provtagning

Vid misstanke om infektioner med nya coronavirus inkluderande MERS, SARS, 2019-nCoV ska kontakt tas med närmaste infektionsklinik för provtagning.
Se "Läs mer" för vidare information.

Övrig information

Uppdaterad information kring coronavirus 2019-nCoV – se Smittskydd Skånes sida.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-02-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin
Adress
Labmedicin
Skåne
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se