S- 

Meropenem

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett pga kontamineringsrisk.
Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är > 0.5 mL.
Undantag görs för prover från barn där analys kan utföras vid serummängd > 0.1 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
Meropenem, Cefotaxim och Piperacillin - röret skall förvaras i 30-60 minuter i isbad efter provtagning.
Kylcentrifugera provet (vid 4 °C) i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör och kyl eller frys direkt.
Övriga – samma procedur men temperaturen är inte kritisk.

Meropenem, Cefotaxim och Piperacillin - Avhällt serum är hållbart 1 dygn i kyl och 3 dygn i frys -20 °C.
Övriga – Avhällt serum är hållbart 1 vecka i rumstemperatur i 1 månad i kylt tillstånd.
Längre förvaring skall ske i -80 °C.

Meropenem, Cefotaxim och Piperacillin – Efter provtagning transporteras provet i isbad till laboratoriet inom 30 minuter.
För Meropenem, Cefotaxim och Piperacillin skall transport av avhällt serum till Klinisk Kemi i Lund ske i kylt tillstånd om provet anländer laboratoriet inom 1 dygn efter provtagningstillfället annars skall det frysas.
Övriga – samma procedur men temperaturen är inte kritisk.
För att få svar samma dag måste provet anlänt Klinisk kemi i Lund innan kl. 10.00.

Referensintervall

Under utredning.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-02-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialenheten, Klinisk kemi
Adress
Specialenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se