S- 

Meropenem

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett pga kontamineringsrisk.
Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1,0 mL, men analys utförs om serummängden är > 0,5 mL. Undantag görs för prover från barn där analys kan utföras vid serum-mängd > 0,1 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet i is/vattenbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Röret skall förvaras i minst 30 minuter i is/vattenbad efter provtagning.

Kylcentrifugera provet (vid 4 °C) i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör.
Avhällt serum kyls eller fryses direkt. Hållbart 1 dygn i kyl och 3 dygn i -20 °C. Längre förvaring skall ske i -80 °C.
För att få svar samma dag måste provet anlänt Klin Kem i Lund innan kl. 10.00.

Referensintervall

Under utredning.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-04-23/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialenheten, Klinisk kemi
Adress
Specialenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se