S- 

Piperacillin

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Läkemedel 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett p.g.a. kontamineringsrisk.

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är > 0.5 mL.
Undantag görs för prover från barn där analys kan utföras vid serummängd > 0.1 mL.

Analysen utförs normalt inte akut. Provet kan köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-17 34 74) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
Låt röret stå i 30-60 minuter i isbad efter provtagning.
Därefter kylcentrifugeras provet (vid 4 °C) i 10 minuter vid 2 000 x g.
Häll av serum till nytt iskylt rör och frys direkt.
OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.

Avhällt serum är hållbart 1 dygn i kylt tillstånd och 3 dygn vid -20 °C.

Transport till Klinisk kemi Lund: ocentrifugerat prov transporteras i isbad till laboratoriet inom 30 minuter.

Avhällt serum transporteras alltid fryst.

Analysen körs normalt en gång i veckan.
Akuta prov måste anlända till Klinisk Kemi i Lund innan kl. 10.00 helgfri vardag om svar skall kunna lämnas samma dag (vid osäkerhet om leverans skall provet skickas med taxi). Konsulthjälp via Klinisk farmakologi på telefonnummer 046-17 46 21 vardagar 12.00–15.00.

Referensintervall

Det finns inga fastställda terapeutiska intervall.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-03-04/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialenheten, Klinisk kemi
Adress
Specialenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se