Csv- 

Albuminkvot

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Spinalvätska tas i rör utan tillsats.
För mer information se Likvorprov praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

Likvor: Efter eventuell cellräkning centrifugeras provet snarast i 10 minuter vid 2000 x g.
Supernatanten överförs till nytt rör och analyseras.

Serum: Centrifugera provet i 10 minuter vid 2000 x g.

Csv Albuminkvot: överhällt likvor- och serumprov kan förvaras upp till en vecka vid 2 – 8°C och
4 månader vid (-15) – (-25)°C.

Referensintervall

Csv-Albumin: 70 – 330 mg/L

Csv-Albuminkvot:
15 – 39 år 2,1 - 6,0 10^-3
40 – 59 år 2,1 - 7,3 10^-3
60 – 79 år 2,6 - 9,5 10^-3

Nedanstående ålderskategorier saknar referensintervall för Csv-Albuminvkot. Angivna inter-vall bör ses som riktvärden för vilka nivåer som kan förväntas hos friska individer.
Nyfödda 8 - 28 10^-3
1 mån 5 - 15 10^-3
2 mån 3 - 10 10^-3
3 mån 2 - 5 10^-3
4-6 mån 0,5 - 3,5 10^-3
≤ 15 år ≤ 5 10^-3
≥ 80 år ≤ 9,5 10^-3

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-12-28/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se