P- 

Dabigatran

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratblod (1 del Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Minsta provvolym är 500 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter vid 2000 x g och analyseras inom 2 timmar. Om analysen inte kan utföras inom 2 timmar måste plasma avskiljas och frysas vid – 20°C. Plasman avskiljs och överförs till plaströr.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall uppskattas till ca 50-300 µg/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-03-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se