Flödescytometri, likvor (lymfom)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Remiss: patologi - hematopatologi - inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Transfix

Transfix Nordic Biosite Art. Nr
5 ml, orange kork TF-CSF-5
Transfixrör
Provtagning

Använd en remiss per patient och provtagningstillfälle.

Tänk på att använda rätt remiss: Remiss för hematopatologi inkl. flödescytometri

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Provhantering, förvaring och transport

Behållare: Transfixrör

Förvaring: Provet ska stå i kylskåp 2-8ºC och ska nå labb inom 20 h.

Mer information om provtagning hittar du här: Likvorprov - praktisk handledning

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, Hematopatologi, Lund.
För mer information om transport Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

Laboratoriets öppettider för provmottagning:

Måndag-torsdag 8:00 - 16:30
Fredag och vardag innan helgdag: 8:00 - 13:00

Tänk på tiderna för transport och att det, beroende på tiden för provtagning, kan vara bättre att förvara provet kylt över natten och skicka det morgonen efter. Observera: För att prover tagna fredag morgon ska hinna fram innan provmottagningen stänger kl. 13 måste de skickas med specialtransport.

Om akutsvar önskas: ring och meddela flödeslabb eller jour (se nedan) i förväg. Provet lämnas in direkt till labb eller skickas med taxi.

Jourinformation för LAB Hematopatologi hittar du här: JourLisa

Övrig information

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 046-17 49 04.

  Senast uppdaterad/signatur
2018-05-15
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax 046-143307 
E-post