Flödescytometri, benmärgsaspirat (lymfom, leukemi, MRD, myelom)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi - Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd en remiss per patient och provtagningstillfälle.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Provhantering, förvaring och transport

Behållare: Speciellt rör som beställs från Hematopatologiska laboratoriet. Förvaras i frys och tinas upp innan provtagning.

Förvaring: Provet ska stå i rumstemp max 20ºC och ska nå lab inom 20 h.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, Hematopatologi, Lund.
För mer information om transport Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

Laboratoriets öppettider för provmottagning:

Måndag-torsdag 8:00 - 16:30
Fredag och vardag innan helgdag: 8:00 - 13:00

Tänk på tiderna för transport och att det, beroende på tiden för provtagning, kan vara bättre att förvara provet på plats över natten och skicka det morgonen efter. Observera: För att prover tagna fredag morgon ska hinna fram innan provmottagningen stänger kl. 13 måste de skickas med specialtransport.

Om akutsvar önskas: ring och meddela flödeslabb eller jour (se nedan) i förväg. Provet lämnas in direkt till labb eller skickas med taxi.

Jourinformation för LAB Hematopatologi under http://jourlisa.reg.skane.se/Webbforms/AllaLinjer.aspx.

Övrig information

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 046-17 49 04.

  Senast uppdaterad/signatur
180219/ECA
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax 046-143307 
E-post