Svamp Dermatofyt DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs 1-2 ggr/vecka. Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Svampburk - för hår, hud- och nagelskrap

Volym Tillsats Användning Art. Nr
25 mL Ingen Svamp: Odling/mikroskopi/DNA-påvisning 21308
Indikation

Misstanke om svampinfektion i hud eller nagel från fot.
Hud- och nagelskrap från fot analyseras i första hand med DNA-påvisning för dermatofyter. Om odling ändå önskas måste detta specificeras tydligt i anamnesrutan på remissen på exempelvis följande sätt: ”OBS! Odling istället för DNA-påvisning”.

Provtagning

Hud- och nagelskrap från fot överförs till fabriksren plastburk. Prov ska tas under aseptiska förhållanden. Mängden provmaterial bör vara så stor som möjligt.

Hud
Skrapa från epidermis av det angripna området i riktning utåt med skarp slev, skalpell eller liknande, utan att orsaka blödning. Då svampinfektioner läker från centrum är det viktigt att få med material från randzonen för ett så representativt prov som möjligt.

Naglar
Skrapa från det angripna området. Är nagelns undersida angripen ska skrap tas även där. I den yttersta delen av nageln är svamparna ofta inte lika rikligt förekommande varpå resultatet kan bli falskt negativt.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-30/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se