Cervix: Cervixcytologi och/eller HPV-analys (cellprov, HPV)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Cervixcytologi och/eller HPV-analys  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Vätskebaserad lösning HPV ThinPrep

ThinPrep Art. Nr
Burk 19091
Borste 19135
Provtagning

Denna remiss används vid begäran från klinik (indicerat prov). Kryssa i önskad analys på remissen. Använd en remiss per patient och provtagningstillfälle.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat. Använd etikettskrivare där patientens personuppgifter scannas från godkänd identitetshandling och kontrolleras via befolkningsregistret.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Utförande

Provet ska inte tas under pågående mensperiod.
Ta provet före annan provtagning eller palpation.
För in spekula utan glidmedel, kan fuktas med koksalt/vatten, därefter depressor, inspektera vaginas slemhinnor, visualisera cervix, vid svårigheter prova självhållande spekula.

Placera borsten in i cervikalkanalen, snurra borsten med ett lätt tryck ett par varv åt både vänster och
höger, så att celler från både cervikalkanalen samt transformationszonen kommer i kontakt med
borsten.

För omedelbart ner borsten i burken med fixeringsvätskan, tryck borsten 10 gånger mot botten av burken (så att borsthåren särar på sig). Avsluta med att vispa runt borsten i vätskan.
Lämna INTE någon del av borsten kvar i burken!
Dra åt burkens lock så att de svarta markeringarna möts.

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska förvaras i rumstemperatur.

För att underlätta hantering av provburkarna vill vi att ni använder vita transportlådor avsedda för
Cervixcytologi – VS provburkar.

Observera för att underlätta arbetet på Cytologi laboratoriet placeras prover och remisser i samma
ordningsföljd i lådan.

Burk 1 placeras i position 1, burk 2 placeras i position 2 o.s.v. Remisserna placeras i samma ordning som burkarna i en plastficka. Observera att remissen inte ska vikas.

När lådan ska sändas iväg, avlägsna den röda tejpbiten som sitter på lådan. Observera transport tar
inte med sig lådan om tejpen är kvar. Den röda tejpbiten indikerar att lådan är tom.

Skicka provet till: Cytologi avd - Klinisk Patologi – Labmedicin - 221 85 LUND

Övrig information

HPV-analys: positivt prov tillkommer triage med cytologi som reflextest
Cytologi-analys: vid alla positiva diagnoser (se nedan) tillkommer triage med HPV som reflextest
• ASC-US/ Atypiska skivepitelceller-osäker innebörd
• ASC-H/ Misstänkt höggradig skivepitellesion
• LSIL-cyt/ Låggradig intraepitelial skivepitellesion
• HSIL-cyt/ Höggradig intraepitelial skivepitellesion
• Misstanke på skivepitelcancer
• Skivepitelcancer
• Cylindercellsatypi
• Misstanke på adenocarcinom in situ, eller misstanke på adenocarcinom
• Adenocarcinom
• Atypi i cell av oklar/annan celltyp
• Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp

*

HPV mRNA-ANALYS

Metoden är ackrediterad av Klinisk mikrobiologi och utförd av Klinisk genetik och patologi.

INDIKATION/ MEDICINSK BAKGRUND

De flesta anogenitala cancertyper, främst cervixcancer, men även vissa munhåletumörer, främst tonsillcancer, orsakas av HPV-infektioner.
HPV-typer associerade med tumöruppkomst kallas HPV hög-risk typer.

METOD/ ANALYSPRINCIP

Efter nukleinsyraextraktion av provmaterialet, cellskrap i ThinPrep-medium, utförs amplifiering av HPV mRNA för detektion av 14 HPV hög-risk typer samtidigt.

Kemiluminescens-märkta prober används för detektion av både mål-mRNA och intern kontroll, som införts före nukleinsyraextraktion, för att undvika falskt negativa resultat.
Analysen detekterar E6/E7 mRNA från 14 hög-risk HPV typer samtidigt: Association med allvarlig cellatypi eller cancer

HPV genotyp
Hög-risk: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82
Potentiell hög-risk: 26, 66, 67
Låg-risk: 70

SVAR/TOLKNING

Hög-risk HPV mRNA: EJ PÅVISAT.
Följande HPV typer har analyserats. Högrisk: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82. Potentiell högrisk: 26, 66, 67. Lågrisk: 70.

Hög-risk HPV mRNA: PÅVISAT HÖGRISKTYP.
Följande HPV typer har analyserats. Högrisk: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82. Potentiell högrisk: 26, 66, 67. Lågrisk: 70.

Prover med påvisat hög-risk HPV mRNA analyseras för typ 16 och 18/45

SVAR/TOLKNING

HPV16: PÅVISAT
HPV18/45: EJ PÅVISAT

HPV16: EJ PÅVISAT
HPV18/45: PÅVISAT

HPV 16: PÅVISAT
HPV 18/45: PÅVISAT

HPV 16: EJ PÅVISAT
HPV 18/45: EJ PÅVISAT

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-25/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se