Patologi - Koniseringspreparat, amputat

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av
preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Kon
Konen skall helst tas i ett stycke och markeras med sutur/clips ektocervikalt (mot portio) så att man kan orientera vad som är kranialt i preparatet, mot endocervix, resp. caudalt, mot vagina).
Delad kon kan ej orienteras och radikalitetsbedömas optimalt.
Kon färskt – Ej genomskuren.
Kon fixerad – Genomskuren med angivet klockslag, och uppspänd på korkskiva för att, i bästa möjliga mån, öppna upp cervixkanalen.

Amputat
Skär ej igenom. Lägg i burk med formalin.

Fixering
Kon: Färsk = ingen fixering
Kon: Fixering, 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.
Amputat: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se