Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Kon
Kon färskt – Ej genomskuren, markering kl. 12 med nål, klips eller sutur.
Kon fixerad – Markerad kl. 12. Helst genomskuren kl. 12, och uppspänd på korkskiva för att, i bästa möjliga mån, öppna upp cervixkanalen.

Amputat
Skär ej igenom. Lägg i burk med formalin.

Fixering
Kon: Färsk = ingen fixering
Kon: Fixering, 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.
Amputat: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-07-31/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se