Patologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat (observera: Vid stansbiopsi skall storlek på stans anges.)
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

UTFÖRANDE

Hantera preparatet försiktigt. Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Observera att naevus för malignitetsutredning i första hand skall tas med båtformad knivexcision och ej med curretage/stansbiopsi.

FIXERING

Preparat för standard PAD analys fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd (formalin).

Stansbiopsier till undersökning med immunflourescens skickas i Michels transportlösning (se separat provtagningsinstruktion).

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se