Patologi - Hudexcision

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat och anatomisk lokalisation (Exempel: ”Ellipsoid excision höger vad”).
• Relevanta uppgifter om sjukhistoria. Klinisk beskrivning av förändringen/förändringarna (lokalisation, antal, distribution, färg, storlek, konfiguration).
• Eventuell suturmärkning
• Relevanta tidigare PAD
• Klinisk diagnos och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Observera: Om flera prover tas samtidigt skall burkar vara tydligt märkta med numrering och/eller tagningsställe. Ange även tydligt på remiss tagningsställe samt frågeställning för respektive preparat om denne skiljer sig mellan de olika preparaten.

Om förändring går som SVF ska den skickas på egen remiss.

UTFÖRANDE

Ovala hudexcisioner bör suturmärkas i preparatsnibben, ej i långsidan. Två suturer ej nödvändigt. Dokumentera gärna med skiss av den anatomiska lokalen med excisionens läge och suturmärkningen för att undvika senare missförstånd.

Preparat med mer komplex form eller preparat som kan förvridas vid fixeringen bör monteras på korkplatta och orienteras med hjälp av olikfärgade nålar samt dokumenteras med skiss eller foto.

Dubbelsidiga preparat med två epiteliala ytor från ex. ögonlockskanten, ytterörat, läppen eller näsvingen bör monteras upp på platta för att säkert kunna orienteras även i fixerat skick. I remissen anges tydligt vilken sida som vetter uppåt på plattan (ex. hudsidan på läppen vetter uppåt på plattan, anteriora sidan av ytterörat vetter uppåt på plattan, etc.)

Hantera preparatet försiktigt. Preparatet läggs i rymlig burk med riklig mängd formalin motsvarande 10 x preparatets mängd.

Observera att nevus för malignitetsutredning i första hand skall tas med båtformad knivexcision och ej med curretage/stansbiopsi.

FIXERING

Preparat för standard PAD analys fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd (formalin).

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se