Cytologi - Buksköljvätska

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Provtagningsdatum
• Adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

10 ml vätska överförs till ett 10 ml plaströr med skruvkork.
Till blodiga vätskor tillsätts omedelbart några droppar Heparin/100 mL vätska.

FIXERING

Provet ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Provtagning efter extern lunchtransport eller internt Lund efter 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras provet i kyl till första transport helgfri vardag.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Anvisningar patologi och cytologi på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se