Cytologi - Vulva

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Provtagning med vätskebaserad teknik (ThinPrep):
Celler överförs - omedelbart - från borste till burken med fixeringsvätska genom att vispa runt i provtagningsburken 10 varv, under det att borsten samtidigt trycks mot provbehållarens insida. Avsluta med att kort "vispa fritt" med borsten i vätskan, för att lösgöra ytterligare celler från borste

FIXERING

Prov kan förvaras i rumstemperatur.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-22/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se