Cytologi - Vulva

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Provtagning med vätskebaserad teknik (ThinPrep):
Celler överförs - omedelbart - från borste till burken med fixeringsvätska genom att vispa runt i provtagningsburken 10 varv, under det att borsten samtidigt trycks mot provbehållarens insida. Avsluta med att kort "vispa fritt" med borsten i vätskan, för att lösgöra ytterligare celler från borste

FIXERING

Prov kan förvaras i rumstemperatur.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Anvisningar patologi och cytologi på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se