Cytologi - Urin och blåssköljvätska

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial
Rött plaströr, 10-50 mL

Namn Art. Nr
Rött plaströr, 10-50 mL 3130
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

Urin

Patienten bör dricka vatten före provtagningen. Tre urinprov rekommenderas. Proverna lämnas med minst 4 timmars mellanrum, OBS: Ej morgonurin. Vi rekommenderar inte kastad urin direkt efter cystoskopi, 2 - 3 veckor efter cystoskopi är lämpligt eller att provet tas innan cystoskopi.
50 ml kastad urin utan fixering förs över i 50 ml provrör.
Provet transporteras snarast.

Blåssköljvätska

Cirka 100 ml sköljvätska uppsamlas i plastflaska.

Fixering

Provet ska inte fixeras.

Urincytologi patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i kylskåp i väntan på snar transport.
Provtagning efter extern lunchtransport eller internt efter 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras i kyl till första transport helgfri vardag.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND
respektive


För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Anvisningar patologi och cytologi på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-25/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se