Cytologi - Gallgång (choledochus), borstprov

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Provtagningsmaterial: PreservCyt (ThinPrep-burk)

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Celler överförs omedelbart från borsten till PreservCyt lösningen genom att vispa runt i provtagningsburken 10 varv, under det att borsten samtidigt trycks mot provbehållarens insida. Klipp ner borsten i burken. Skaka därefter burken kraftigt för att cellerna ska släppa från borsten.

FIXERING

Provet kan förvaras i rumstemperatur.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi. .

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-22/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se