Cytologi - Pericardvätska

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Efter provtappning: Blanda vätskan så att bottensatsen slammas upp. All vätska förs över till en plastflaska eller ett provrör dock maximalt 200 ml.
Om vätskan är blodig tillsätt omedelbart några droppar Heparin (5000IE/ml) / 100 ml vätska.

FIXERING

Provet ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi LUND, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prover tagna inom sjukhusområde HG, KD, LU, MA lämnas direkt till lokalt Patologilaboratorium.
Prover tagna inom övriga sjukhus lämnas till lokalt Laboratoriemedicin Bas för packning och skickning.

Provet förvaras i kylskåp i väntan på transport.
Provtagning efter extern lunchtransport eller internt efter 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras i kyl till första transport helgfri vardag.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se