Cytologi - Pericardvätska

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Efter provtappningen skakas den uttappade vätskan ordentligt, så att bottensatsen slammas upp innan vätskan förs över i plastflaskan Maximalt 200 ml vätska förs över i en plastflaska. Tillsätt omedelbart några droppar Heparin/100 ml vätska.

FIXERING

Provet ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras i kylskåp i väntan på transport.
Provtagning efter extern lunchtransport eller internt efter 16.30 dag före helgdag sparas och förvaras i kyl till första transport helgfri vardag.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Anvisningar patologi och cytologi på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se