Cytologi - Likvor

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Önskvärt är 1 ml ofixerad provvätska. Prov överförs till 5 ml provrör. Provet ska transporteras inom 60 minuter till laboratoriet efter provtagning. Detta för att undvika celldegeneration som försvårar bedömningen.

Prov tillhanda laboratoriet för analys mån-fre kl 8-15.30 (utförs ej helgdagar).

FIXERING

Önskvärt är 1 ml ofixerad provvätska.

Mer information om provtagning hittar du här: Likvorprov - praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

Remiss och prov transporteras direkt till laboratorium för Klinisk patolog Lund inom 60 minuter.
Ring 046-17 35 14 för meddelade att prov är på väg. Rörpost får inte användas.
Prov förvaras i kylskåp vid eventuell väntan på transport.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se