Cytologi - Bronk, borstprov

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi - lunga 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Cytolyt

Namn Art. Nr
Cytolytrör, 30 ml 236080
Cytolytvätska, 4 x 1 liter 70408-002
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Provtagningsdatum
• Adekvat anamnes och frågeställning

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och glas märkas med BLODSMITTA.

Märk glas med patientidentitet och lokalisation.
Till utstryk används glas med mattrand. Märkning måste av tekniska skäl göras med blyertspenna.

UTFÖRANDE

Ett lufttorkat glas märks "L" (luft).
Resterande cellmaterial på borsten: vortexa, eller vispa kraftigt i ett provrör innehållande NaCl, så att cellerna lossnar från borsten. Häll över vätska i ett CytoLyt® rör.
Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta märkas på remiss och prov. Märk provet "borstprov".
Provet kan förvaras i rumstemperatur.
(Endast vid särskilda behov tas spritfixerade glas vilka då märks S, sprit).

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-25 KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se