Cytologi - Bronksköljvätska

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi - lunga 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Cytolyt

Namn Art. Nr
Cytolytrör, 30 ml 236080
Cytolytvätska, 4 x 1 liter 70408-002
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Provtagningsdatum
• Adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Bronkialsköljvätska samlas upp i ett CytoLyt® rör. Märk provet "bronkskölj".

Vid frågeställning eosinofili rekommenderas borstprov: ett lufttorkat glas märks ”L” (luft). Alternativt kan en del av bronksköljvätskan samlas upp i separat rör utan tillsats med Cytolyt-vätska.

Provet kan förvaras i rumstemperatur.

FIXERING

Provet ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se