Cytologi - Finnålspunktat, insänt

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi - bröst eller Cytologi - punktion 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Cytolyt

Namn Art. Nr
Cytolytrör, 30 ml 236080
Cytolytvätska, 4 x 1 liter 70408-002
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Antal glas (L eller/och S), lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Till utstryk används glas med mattrand. Märkning måste av tekniska skäl göras med blyertspenna. Allmän info för alla glas.

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta märkas lika (exempelvis dx, sin, hals) på både remiss och objektsglas. Undvik att märka med siffror (exempel 1, 2).

Aspirerat material stryks ut omedelbart efter punktionen. Max 2-3 glas utstryk/punktion.

Eventuellt resterande material förs över i ett Cytolytrör.

Glas som spritfixeras placeras omedelbart i 95 % etanol i minst 30 min. Glasen kan därefter självtorka i rumstemperatur och transporteras torra

Materialet kan inte spritfixeras om det hinner torka. Märk då glaset med L och sänd in som lufttorkat.
I regel är det önskvärt att några glas är spritfixerade och några glas är lufttorkade. Märk glasen L(luft) eller S(sprit).

Vid önskemål om analys till immunfenotypning (hemapatologi) förs provmaterialet över i EDTA-rör
(lila kork) innehållande 1 ml PBS-buffert pH 7,4 och 200 μl Transfix.

Vid önskemål om undersökningar med immunologiska och/eller molekylära metoder förs provmaterialet över i ett CytoLytrör.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se