Cytologi - Finnålspunktat EBUS

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Cytologi - lunga 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Cytolyt

Namn Art. Nr
Cytolytrör, 30 ml 236080
Cytolytvätska, 4 x 1 liter 70408-002
Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation - om prov tagits från olika lokalisationer ska detta noteras på remiss, objektsglas och provrör, adekvat anamnes och frågeställning.

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Till utstryk används glas med mattrand. Märkning måste av tekniska skäl göras med blyertspenna.
Aspirerat material stryks ut omedelbart efter punktionen. Glasen kan därefter självtorka i rumstemperatur och transporteras torra. Märk glasen L (luft).
(Endast vid särskilda behov tas spritfixerade glas vilka då märks S, sprit).

Cellmaterial förs över i ett CytoLyt® rör.

Märk glas och rör med position.

Vid önskemål om analys till flödescytometri (hemapatologi) förs provmaterialet över i EDTA-rör
(lila kork) innehållande 1 ml PBS-buffert pH 7,4 och 200 μl Transfix.
Märk röret med position. Anteckna även position på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-05-28/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se