Cytologi - Sputum

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Cytologi - lunga 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Provtagningsdatum
• Typ av preparat
• Lokalisation, adekvat anamnes och frågeställning

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Provtagningen bör göras på morgonen 3 dagar i rad före måltid och efter tandborstning. Munnen sköljs med vatten och näsan snyts ur före provtagning. Material från de djupa luftvägarna eftersträvas, en mycket kraftig upphostning fordras. Patienten bör därför noga instrueras om vad undersökningen åsyftar samt om lämplig upphostningsteknik.
Patienten kan behöva hjälp av sjukgymnast.

FIXERING

Upphostningen samlas upp i burk till 2/3 fylld med 70 % etanol. Rör om med t.ex. en träpinne så att provet fixeras väl. Provet skickas i särskild "dubbelburk" avsedd för sputumprov.

Provhantering, förvaring och transport

Provet kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, märk transportförpackningen Klinisk cytologi.

Prov skickas till

Cytologi avd - Klinisk patologi - Labmedicin - 221 85 LUND

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport Se Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-22/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Avd cytologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi, Avd cytologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-17 35 14 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se