Histopatologi - Cystektomi, urinblåsa

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Kateter ska ligga i blåsan. Klipp inte upp preparatet. Lägg preparatet torrt i en burk. KAD med spetsen i urinblåsan.

FIXERING

Preparatet skickas färskt och ska inte fixeras.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov så fort som möjligt till Klinisk patologi.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2019-10-08/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se