Patologi - Mellannålsbiopsi prostata

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi - prostata 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Beskrivning av preparat (vid biopsier ska antal biopsier och var de är tagna anges).
• Adekvat anamnes (med information om ev. känd tumör, ev. tidigare behandling av prostatacancer, PSA-värde), undersökningsfynd och frågeställning.
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).
• Om snabbsvar eller SVF önskas ska rutan för detta kryssas i på remissen, endast en av dem, ej båda.

Märk burken med patientidentitet. Ange burknummer och sektor på varje burk.
Observera att all numrering/märkning av provburken måste överensstämma med remissuppgifter.
Burkens lock får inte märkas.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER


UTFÖRANDE

Vid provtagning ska biopsierna läggas på Millipore®-filter/kaffefilterpapper. Lägg proven i burkar med formalin motsvarande 10 x preparatets mängd, en mellannålsbiopsi per burk.
Burkarna märks med patientens namn och personnummer samt ange burknummer och sektor på varje burk.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se