Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi - prostata 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Beskrivning av preparat (vid biopsier ska antal biopsier och var de är tagna anges).
• Adekvat anamnes (med information om ev. känd tumör, ev. tidigare behandling av prostatacancer, PSA-värde), undersökningsfynd och frågeställning.
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållaren (burken) med patientidentitet, typ av preparat och ev. numrering. Observera att all numrering/märkning av provburken måste överensstämma med remissuppgifter. Burkens lock får inte märkas.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Vid provtagning ska biopsierna läggas på Millipore®-filter/kaffefilterpapper och ev. markeras med svart tusch utåt för orientering. Lägg proven i burkar med formalin motsvarande 5-10 x preparatets mängd, en burk per fraktion/biopsilokal. Burkarna märks med patientens namn och personnummer samt beskrivning av biopsilokal, gärna med undernummer.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2019-10-08/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se