Histopatologi - TUR prostata

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Patologi 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Remisser ovan). Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Beskrivning av preparat (vid biopsier ska antal biopsier och var de är tagna anges).
• Adekvat anamnes (med information om ev. känd tumör, ev. tidigare behandling av prostatacancer, PSA-värde), undersökningsfynd och frågeställning.
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållaren (burken) med patientidentitet, typ av preparat och ev. numrering. Observera att all numrering/märkning av provburken måste överensstämma med remissuppgifter. Burkens lock får inte märkas.

Om patienten har en blodsmitta ska remiss och prov märkas med BLODSMITTA.

UTFÖRANDE

Lägg proven i burkar med formalin motsvarande 5-10 x preparatets mängd. Burkarna märks med patientens namn och personnummer.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport se under Transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta respektive laboratorium.

  Senast uppdaterad/signatur
2019-10-08/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se