Patologi - Magsäcksresektat

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Typ av preparat
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

Lista på provtagningsmaterial finns under LÄS MER

UTFÖRANDE

Suturmärk preparatet vid den proximala resektionsranden. Vanligen klipps ventrikeln upp utmed curvatura major, men undvik att klippa genom tumören. Klipp hellre i fram- eller bakvägg om tumören sitter på curvatura major.

Ange i remisstexten hur preparatet är uppklippt och eventuella markeringar. Om tumören kan bli svår att se efter fixering ska den markeras med nål. Nåla upp på tjock korkplatta med rosa uppdragskanyler och sänk ner hela preparatet i formalin (motsvarande 10 x preparatets mängd) med korkskivan uppåt.

FIXERING

Fixera med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

Övrig information

Vid frågor kontakta laboratorium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-19/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se